Igor-vlasenko

Igor Vlasenko

Co-Founder
Dmitriy-hmilevskiy

Dzmitry Khmialeuski

Co-Founder
Galina

Galina Drankovich

Marketer
Victoriya

Viktoria Khmialeuskaya

Designer
Ivanka

Ivanka Gyz

Project manager
Andrey

Andrey Sagandakov

Designer
Vitaliy

Vitalii Naumenko

Frontend developer
team-8

Ivan Filipiuk

Frontend developer